Ik werk het liefst voor sociale opdrachtgevers zoals overheid, onderwijs en zorginstellingen. Ik werk(te) bijvoorbeeld voor:


Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
Hoe verspreid je inspirerende kennis over VSV-beleid, passend onderwijs en kwetsbare jongeren? Voor het ministerie schrijf ik een wekelijkse blog uit naam van de zes accountmanagers.

Tilburg University
www.tilburguniversity.edu
Het versterken van de afdeling External en Campus Communication. Onder meer verantwoordelijk voor de medewerkersnieuwsbrief, het jaarverslag en het schrijven van diverse (website)teksten. Bovendien als linking pin gezorgd voor het selecteren, verwerken en verspreiden van nieuws via de diverse (social media) kanalen van de universiteit, passend bij de profilering ‘understanding society’.

Raad voor Rechtsbijstand
www.rvr.org
In haar jaarverslag vertelt de Raad aan de hand van interviews welke thema’s hebben gespeeld. Werkzaamheden: coördinatie redactie, interviews inplannen en afnemen, tekstschrijven, redigeren en eindredactie.

Organisatieadvies Jan Wijkstra
www.janwijkstraadvies.nl
Het redigeren van het praktijkschrift van Jan Wijkstra waarin hij de ervaringen optekent die hij tijdens zijn carrière opdeed. Daarnaast het coördineren en realiseren van divers drukwerk: visitekaartjes, een hand-out, briefpapier en attentiekaartjes.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
www.etz.nl/
De communicatieafdeling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zocht een vervanger wegens zwangerschapsverlof. Werkzaamheden: coördinatie en invulling van het personeelsmagazine, schrijven artikelen voor het patiëntenblad, websiteteksten en het jaarverslag.

Deviante Communicatie & ontwikkeling
www.deviante.nl
Deviante helpt contactscholen met de communicatie over het terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten. Werkzaamheden: schrijven van teksten voor de nieuwsbrief Aanval tegen Schooluitval in Limburg en voor de regio Tilburg.

Toelgroep
www.toelgroep.nl
Toelgroep bedenkt en ontwerpt concepten. Voor de inhoudelijke invulling van communicatiemiddelen zet het bedrijf tekstschrijvers in. Werkzaamheden: onder meer teksten voor de website van de app Boekit, een brochure voor Ascom (een bedrijf in communicatiemiddelen in de zorg) en brochureteksten voor diverse woonprojecten waaronder Park Zwanenberg in Oss.